Home > 細川一族と家臣団

清水氏

 勝就─────────────+─●勝元─────────────+
  兼栄 兵部卿    | 竹之助 但馬守    |
  内海兵部     | 清水道是      |
  実 広橋兼秀男    | 寛文三年二月没    |
  寛永九年十二月没   | 享年八十      |
         | 妻 長塩忠勝女    |
         |         |
         +─女子       |
         | 土山久次妻     |
         |         |
         +─長栄       |
           内海主計      |
+──────────────────────────────────+
|
+─●勝正────────────+=●勝貞─────────────+
| 勝昌 数馬     | 七丸 市正     |
| 宝永四年二月十八日没  | 縫殿 靱負     |
| 享年六十八     | 実 清閑寺熈房四男   |
| 妻 小笠原長俊女   | 寛保二年正月二十四日没  |
|        | 享年七十三     |
+─女子       | 妻 細川綱利女    |
| 細川光尚妻     | 後妻 長岡興知女    |
|        |         |
+─女子       +=女子       |
| 沢村友治妻       実 青木権之助女    |
|          高見政武妻     |
+─女子                |
                  |
+──────────────────────────────────+
|
+─某
| 早世
|
+─●勝著────────────+─某
| 弁千代 市正     | 早世
| 縫殿 朝雲     |
| 天明二年九月十八日没  +─●勝全─────────────+
| 享年六十七     | 弁次郎      |
| 妻 長岡興章女    | 数馬 縫殿     |
|         | 文化七年六月没    |
+─某       | 享年六十      |
| 早世      | 妻 続英常女     |
|         |         |
+─某       +─女子       |
| 早世      | 沼田将休妻     |
|         |         |
+─勝好       +─女子       |
| 勝村 貞之進    | 木村貞勝妻     |
| 小膳 外記     |         |
| 一有 汀竒     +─女子       |
| 文化二年五月没             |
| 享年七十八              |
|                 |
+─女子                |
| 沼田元昭妻              |
|                 |
+─女子                |
  木村豊暉妻              |
+──────────────────────────────────+
|
+─●勝秀────────────+─●勝永─────────────+
| 弁次郎 縫殿     | 但馬 縫殿     |
| 弘化二年七月没    | 妻 長岡是睦女    |
| 享年七十四     |         |
| 妻 小笠原長栄女   +─某        |
| 後妻 沼田延久女   | 早世       |
|         |         |
+─女子       +─女子       |
| 高見政信妻     | 藪純元妻      |
|        |         |
+─女子       +─女子       |
  松山元敏妻     | 山本美堯妻     |
         |         |
         +─女子       |
         | 早世       |
         |         |
         +─女子       |
         | 早世       |
         |         |
         +─女子       |
                  |
+──────────────────────────────────+
|
+─●勝集
| 数馬 九郎
| 妻 長岡是容女
|
+─女子
| 長岡知鎮妻
|
+─女子
| 三宅重弘妻
|
+─女子

参考文献

 • 監修/松本雅明『肥後読史総覧』鶴屋百貨店 1983年
 • 「熊本藩世系附録」東京大学史料編纂所蔵